image

Doe je mee?

“Verander mee met de wereld om je heen”

Jeroen van Vugt over de politie van overmorgen

Samen met vele anderen werkt de politie aan de politie van overmorgen. Dat doen we op basis van uitgebreide omgevingsanalyses en met een strategisch kompas in de hand.

We trekken samen op met een brede variëteit aan partners en partijen, collega’s en burgers. De centrale vraag is steeds: wat zien we in onze veranderende omgeving gebeuren? En wat is de betekenis daarvan voor ons werk? Daarbij werken we vanuit het principe dat strategie niet iets is wat je hebt, maar wat je dóet.

Meer weten?

Wil je meer weten over de politie van overmorgen, of heb je een goed idee om de koers te ondersteunen? Neem dan contact op met team 'politie van overmorgen' via politievanovermorgen@politie.nl

Werk je bij de politie, dan kan je ook terecht bij:

 • de leiding van jouw eenheid of organisatieonderdeel
 • de next generation uit jouw eenheid of organisatieonderdeel
 • de innovatiemakelaar(s) uit jouw eenheid of organisatieonderdeel
 • de directie strategie en innovatie, of het team ‘politie van overmorgen’
 • de (interne) agorasite over de politie van overmorgen, met onder meer updates over het strategieproces en informatie over bijeenkomsten.

Wat doen de directie strategie en innovatie en het team ‘politie van overmorgen’?

Directie en team zijn organisator, adviseur, aanjager en helper bij:

 • het signaleren, analyseren en duiden van trends en ontwikkelingen.
 • het inhoudelijk positioneren en richting geven aan de politie – nu en overmorgen.
 • het in beweging krijgen en op weg helpen van het korps naar de politie van overmorgen.

We leveren een bijdrage aan de politie van overmorgen door:

 • het strategisch kompas uit te dragen en het daarmee samenhangende leiderschap te ondersteunen.
 • de leiding te helpen om fundamentele keuzes te maken en te zorgen voor zichtbare verandering.
 • de wendbaarheid van de politieorganisatie en politiemensen te helpen vergroten.

deel via