image

Doe mee met de politie van overmorgen

Als politie doen we elke dag verantwoordelijk werk dat ertoe doet. We beschermen, begrenzen en bekrachtigen. Bewoners, bedrijven en bezoekers in heel Nederland moeten op ons kunnen rekenen. We zijn er. Dat wordt gezien en gewaardeerd. Tegelijkertijd staan we voor enorme uitdagingen. Migratie heeft directe impact op wijken en buurten; de digitalisering van de samenleving neemt toe; de risico's van cybercriminaliteit en ondermijning groeien; nieuwe vormen van burgerparticipatie zien het levenslicht... De wereld en onze samenleving veranderen snel en drastisch. In een tijdperk van COVID-19 wordt deze onstuimige dynamiek er niet minder op.

De ingrijpende veranderingen hebben grote impact en roepen ingewikkelde vragen op. Binnen én buiten de politie. Zijn we hierop toegerust? Wat zijn de gevolgen voor de rol van de politie? En wat betekent dit voor mij persoonlijk? Hoe worden we de politie van overmorgen?

Hierover delen we onze ideeën en ervaringen. We uiten onze zorgen, roemen de pracht en kracht van de politie, wijzen op kansen en bedreigingen en geven invulling aan het strategisch kompas.

Deze tweede editie bundelt interviews, reportages, vlogs, columns en reflecties. Alle verhalen laten zien hoe er vandaag al gewerkt wordt aan de politie van overmorgen. En maken duidelijk wat ons nog te doen staat. We delen de verhalen vanuit de centrale gedachte: strategie is niet iets wat je hebt, maar iets wat je dóet.

deel via