image

“Claim het recht op briljante mislukkingen“

Paul Iske

De politie wil open zijn over haar dilemma’s. We zoeken actief naar leermomenten om te reflecteren op ons handelen, aldus het Strategisch Kompas. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Paul Iske, oprichter en Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, vertelt hoe briljante mislukkingen kunnen bijdragen aan de politie van overmorgen.

Door de druk van buiten is het vaak lastig om van een crisissituatie te leren. In de plaats daarvan wordt al snel verwacht dat je met een plan van aanpak komt. Volgens Paul komt deze situatie vaak voor bij grote organisaties: ”Dan ontbreekt het zogeheten ‘double loop learning’, waarbij doelen of besluitvormingsregels worden aangepast op basis van ervaringen in de praktijk. Zeker bij overheids­­organisaties wil nog wel eens faalkramp optreden. Zij hebben dan ook te maken met een flinke uitdaging. Terwijl ze vaak werken aan heel ingewikkelde trajecten, verwacht het publiek dat fouten of problemen snel worden opgelost."

"Als Elon Musk van Tesla een raket de ruimte instuurt, snapt iedereen dat het ingewikkeld is en dat er dingen kunnen misgaan. Ook maatschappelijke problemen zijn vaak heel complex. Maar als dáár iets misgaat, is de acceptatie veel kleiner en vindt het publiek het gewoon dat de overheid kritiek krijgt, verantwoordelijkheid neemt én snel maatregelen treft. Dit geldt ook voor de politie. Die krijgt daardoor nauwelijks de ruimte om het patroon achter de mislukking te bekijken. Terwijl dat patroon herkennen belangrijk is om het leren te stimuleren. Met andere woorden: het is essentieel om niet alleen naar de faalkosten te kijken, maar ook naar de faalopbrengsten.“

Patronen herkennen

Paul adviseert om gebruik te maken van een door hem ontwikkeld model met archetypen. “Wanneer je een patroon van een archetype herkent, kan je daarmee de essentiële lessen oppakken en deelbaar maken - en dus leren. Ik zou iedereen daarom aanmoedigen zich te verdiepen in de archetypes. Op die manier kan je een patroon herkennen in zaken die je beoordeelt en op basis daarvan lessen meegeven aan nieuwe projecten.”

Een ander initiatief om te kunnen leren van mislukkingen is het online TweedeKansenLoket dat Paul heeft gestart. "Via een Tweede Kans kan bijvoorbeeld een aannemer zijn ervaringen hergebruiken. Zo kon er bij de bouw van een tunnel bij Maastricht geprofiteerd worden van de lessen die waren geleerd bij de aanleg en installatie van tunnels onder de A73. Dat is een mooi voorbeeld van hoe je kunt leren van mislukkingen en hoe je de lessen vervolgens kunt inzetten voor een tweede kans.”

Ook BlueM droomt van een politie waar minder krampachtig wordt omgegaan met fouten maken. Want: politiewerk is mensenwerk, mensen maken fouten en van fouten moet je leren. Sterker nog, vallen en opstaan is de essentie van professionele ontwikkeling en cruciaal voor innovatie. Maar gemakkelijk is dat niet. In de praktijk is praten over fouten of dilemma’s vaak lastig. Daarom organiseerde BlueM in 2019 een Goedfaut Parade. Daarbij vertelden zes moedige (oud-)collega's voor een volle zaal een persoonlijk faalverhaal. Inclusief de lessen die ze daarbij hebben geleerd.


Meer weten? Neem dan contact op met BlueM.

Of stel een vraag aan Nienke Westen en Joost Kroese.

Zij organiseerden in 2020 een follow-up van de Goedfaut Parade in de politie-eenheid Noord-Holland.

In de beroepscode van de politie staat onder andere dat politiemensen erop mogen vertrouwen dat de leidinggevende hen ondersteunt, zelfs als het fout mocht gaan of de keuze niet de juiste blijkt te zijn. Paul reageert: “Ik ben voor een universeel mensenrecht om dingen te proberen, te ervaren, te laten mislukken en te leren van de mislukkingen. Ik wil dan ook tegen politiemensen zeggen: claim dat recht en geef dat recht ook aan anderen.”

Wat is een briljante mislukking?

Een briljante mislukking is niets anders dan een goed voorbereide poging om iets waardevols te realiseren met een andere uitkomst dan gepland en een leereffect. Maar hoe briljant is je mislukking? Dat hangt af van de VIRAL-score, die bestaat uit vijf elementen. Scoor je hoog op alle vijf onderdelen, dan mag je trots zijn op je ervaring en moet de kennis erover zich verspreiden.

V I R A L

Visie: Je bent iets van plan dat de moeite waard is Inzet: Je doet je best Risico: Je neemt een weloverwogen risico, dat in goede verhouding staat tot het doel dat je wilt bereiken Aanpak: Je bereidt je voor, werkt samen en maakt gebruik van bewezen praktijken Leren: Je leert ervan, door de lessen zelf te gebruiken en te delen met anderen

deel via