image

Aandacht voor de mens van nu brengt de politie van overmorgen dichterbij

Aandacht voor de mens van nu brengt de politie van overmorgen dichterbij

Wendbaarheid is een breed begrip en bovendien een buzzword waar nog wel eens kritiek op is. Lianne Wierts en Johan Meppelink vertellen wat wendbaarheid voor hén betekent. Met verschillende aandachtsgebieden werken zij aan de politiemens van overmorgen. Die maakt volgens Lianne en Johan optimaal gebruik van zijn of haar kwaliteiten en is… inderdaad: wendbaar.

Anders kijken

Lianne is programmamanager talentontwikkeling bij de politie-eenheid Rotterdam. Ze vertelt wat ze in die rol als haar belangrijkste opgave ziet: “Iedereen heeft kwaliteiten en talenten die bijdragen aan de politie van overmorgen. De grootste uitdaging is om die kwaliteiten en talenten te herkennen, te versterken en te koppelen aan de operatie. Een mooi voorbeeld van hoe we daar in slagen is ons experiment All Stars (interne link)” Steeds meer mensen in de organisatie gaan het volgens Lianne zien: als we blijven zoeken naar mensen zoals we dat altijd al deden, halen we steeds dezelfde types binnen. “Begrijp me niet verkeerd: die types zijn ontzettend waardevol en nodig. Maar we zien óók dat we als organisatie een diverse mix aan mensen nodig hebben. Om andere types te zien, binnen te halen én te houden, zullen we anders moeten kijken.” Tegelijkertijd, benadrukt Lianne, is het óók zaak goed te kijken naar de diversiteit die allang aanwezig is binnen de organisatie. Naar kwaliteiten die nu onvoldoende worden gezien. “Er zijn zoveel mensen die nu al het verschil kunnen maken, maar nog niet genoeg uit de verf komen.”

“Er zijn zoveel mensen die nu al het verschil kunnen maken, maar nog niet genoeg uit de verf komen”

Talent@Rotterdam

Om bestaande kwaliteiten in de organisatie beter te benutten, startte Lianne in Rotterdam met het talentenprogramma Talent@Rotterdam. Ze werd hierbij mede geïnspireerd door de ervaringen die in Den Haag al met het programma waren opgedaan. In Rotterdam nemen er momenteel 32 mensen deel. “Het begon met het scouten van zogenoemde verschilmakers door collega’s en leidinggevenden. De deelnemers van Talent@Rotterdam zijn vervolgens aan de slag gegaan met hun persoonlijke ontwikkeling en een aantal veiligheidsthema uit de eenheid. Hun talenten vormen daarbij de basis.” Eén van de succesfactoren van het programma is volgens Lianne de betrokkenheid van de leidinggevende van de deelnemer via een parallel programma. “Dikwijls gaat het daarbij niet om de formeel leidinggevende, maar degene die door de deelnemer als zijn of haar leidinggevende wordt gezien. Zo werken leidinggevende en deelnemer aan de ontwikkeling van de politiemens én de manier waarop er leiding wordt gegeven.”

Lichaam en geest onderhouden

Johan is vitaalcoach bij FIT@NP, een programma dat vier jaar geleden werd gestart om de vitaliteit van de mensen in de organisatie te vergroten. Samen met zijn collega’s begeleidt en coacht Johan teams en leidinggevenden bij veilig en gezond werken, beweging, voeding, mentale weerbaarheid en slaap. Johan vertelt wat hij hierbij zijn belangrijkste opgave vindt: “Onder ‘goed je werk doen’ verstaan we vaak dat je je kennis en je vaardigheden up-to-date houdt. Naar mijn mening kan je pas echt goed functioneren als je ook je lichaam en geest goed verzorgt en onderhoudt. Dat geldt in onze huidige en zeker ook in onze toekomstige maatschappij. Als organisatie moeten we er aan wennen dat de persoonlijke groei van politiemensen een factor van enorme betekenis is – en dat we die veel zwaarder moeten laten meewegen dan we nu doen.”

“Je kan pas echt goed functioneren als je ook je lichaam en geest goed verzorgt en onderhoudt

Het ontwikkelen van talenten en het onderhouden van vitaliteit is en blijft ieders eigen verantwoordelijkheid. En dat is goed, vindt Johan. Maar voor de werkgever van overmorgen ziet hij wel grote kansen. “De werkgever stimuleert medewerkers dan om de eigen verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te nemen.”

Alle generaties

Lianne en Johan beperken zich niet tot één groep politiemensen: ze kijken allebei nadrukkelijk naar de hele organisatie, dus ook naar alle generaties. Lianne heeft daarbij oog voor kwaliteiten en talenten, Johan focust op de vitaliteit en gezondheid van collega’s. Soms liggen de onderwerpen in elkaars verlengde. Johan: “We moeten ons niet blindstaren op het talent van overmorgen. Alsof dat een uitverkoren groep is. Als we overmorgen willen vlammen, moeten we óók zorgdragen voor de mensen die zich vandaag uit de naad werken. Juist de mensen die op dit moment aan het werk zijn, dragen bij aan de toekomst. De uitdaging ligt bijvoorbeeld bij wijkagenten die nog twee jaar van hun pensioen verwijderd zijn. Welke 'footprint’ laten zij achter en hoe zorgen we ervoor dat zij met opgeheven hoofd en met plezier met pensioen gaan? Samen met de wijkagent en diens leidinggevende ga ik die uitdaging graag aan.” Maar het is niet alleen de oudere generatie die aandacht verdient, benadrukt Johan nogmaals. “Fit en vitaal zijn, is voor iedereen belangrijk. Dus óók voor de jonge dienders die maar blijven doordraven.” De politie moet zuinig zijn op haar talent, vindt ook Lianne. “Onze uitdaging voor morgen én overmorgen is om aan de slag te gaan met het talent van nu. Want als je het talent laat lopen dat nu in de organisatie aanwezig is, laat je de politie van overmorgen door je vingers glippen.”

“Onze uitdaging voor morgen en overmorgen is om aan de slag te gaan met het talent van nu”

Redeneren vanuit de persoon

Liannne en Johan zijn het er helemaal over eens: of het nu gaat om talenten en kwaliteiten, of om gezondheid en vitaliteit, de (politie)mens moet centraal staan. Wanneer politiemensen beter uit de verf komen, zal de politie als organisatie beter in staat zijn op toekomstige ontwikkelingen in te spelen – en dus wendbaarder zijn. “Redeneren vanuit de persoon zelf is nog lang niet vanzelfsprekend binnen de politieorganisatie”, weet Lianne. “Maar wanneer je dat écht doet, is niet alleen de persoon ermee gediend, maar ook organisatie. Zowel de operatie als de bedrijfsvoering.” Ook Johan merkt duidelijk effect wanneer mensen serieus met zichzelf aan de slag gaan. “Wanneer je serieus werk maakt van je persoonlijke groei en vitaliteit, ga je met een grotere motivatie aan het werk, en doe je je werk effectiever.” Johan gaat zelfs nog wat verder: hij voorspelt dat ook beroepsziektes en ziekteverzuim zullen afnemen. “Dat klinkt misschien utopisch, maar met één keer per jaar een resultaat- en ontwikkelinggesprekje gaan we het in de toekomst echt niet redden. Dat is een gedachte van eergisteren.” Dat de politiemens centraal moet komen te staan, is vooral ook een hoopvolle boodschap, vindt Lianne: “Als de politie haar huidige talenten goed gebruikt, is de politie van overmorgen in wezen al heel dichtbij.”

deel via