image

Doe je mee?

“Verander mee met de wereld om je heen”

Wat is de politie van overmorgen?

In deze zomereditie staat de politie van overmorgen centraal. In de afgelopen periode is met een groot aantal collega's en samen­werkingspartners gewerkt aan de strategische koers naar de politie van overmorgen. Er zijn uitgebreide omgevings­analyses gemaakt en er zijn veel gesprekken gevoerd – zowel binnen als buiten de organisatie – over de veranderende omgeving en de betekenis ervan voor ons werk. Dit alles doen we vanuit het principe dat strategie niet iets is wat je hebt, maar wat je dóet.

Meer weten?

Wil je meer weten over de politie van overmorgen, of heb je een goed idee om de koers te ondersteunen? Neem dan contact op met team organisatiestrategie via politievanovermorgen@politie.nl


Werk je bij de politie, dan kan je ook terecht bij:

 • de leiding van jouw eenheid of organisatieonderdeel
 • de next generation uit jouw eenheid of organisatieonderdeel
 • de innovatiemakelaar(s) uit jouw eenheid of organisatieonderdeel
 • team organisatiestrategie
 • de (interne) agorasite over de politie van overmorgen, met onder meer updates over het strategieproces en informatie over bijeenkomsten.

Wat doet team organisatiestrategie?

Team organisatiestrategie is organisator, adviseur, aanjager en helper bij:

 • het inhoudelijk richting geven aan de politie van overmorgen
 • het in beweging krijgen en op weg helpen van het korps naar de politie van overmorgen


We leveren een bijdrage aan de strategische koers naar de politie van overmorgen door:

 • het strategisch kompas uit te dragen en het daarmee samenhangende leiderschap te ondersteunen
 • de leiding te helpen om fundamentele keuzes te maken en te zorgen voor zichtbare verandering
 • de wendbaarheid van de politieorganisatie en politiemensen te helpen vergroten
 • omgevingsanalyse en -monitoring binnen de organisatie te borgen

deel via