image

Verandering bij de politie

Jeroen Berndsen

Martijn Aslander

Jeroen Berndsen was de afgelopen drie jaar kwartiermaker voor de strategie- en organisatie-ontwikkeling bij de politie. Veranderstrateeg Martijn Aslander was daarbij betrokken, onder meer als begeleider van Next Generation.

Onder leiding van journalist Matthijs Holtrop gaan Jeroen en Martijn met elkaar in gesprek over de veranderingen die de politie doormaakt en de plannen die op stapel staan. Luister mee naar een gesprek over digitale vaardigheden, actieve burgers, moed, compassie, kwetsbaarheid en nog veel meer.

Beluister de podcast hier:


“We moeten onszelf vragen durven blijven stellen over wat we als politie willen zijn.”

Jeroen Berndsen


“Ik geloof überhaupt niet in veranderen:

de meeste mensen willen niet veranderen.

Maar ze willen wel iets nieuws waar ze

voordeel uit halen.”

Martijn Aslander


deel via